THÁNG 03

26

THÁNG 01

28

Thời gian: 14h00 đến 17h00, Thứ Năm ngày 28/01/2021 tại phòng Hội thảo C2

THÁNG 11

28

Thời gian: 7h sáng Thứ bảy ngày 28/11/2020, tại Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Mở đăng ký kế hoạch học kỳ hè 20203 và kỳ 1 năm học 2021-2022 (20211)

10/3/2021

Sinh viên các khóa vào đăng ký học phần (đăng ký kế hoạch học tập) cho kỳ hè 20203 và kỳ 1 năm học 20211.

[ĐTĐH] Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

10/3/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 09/03/2021)

[ĐTĐH] Lịch thi tiếng anh tăng cường của chương trình đào tạo quốc tế SIE kỳ 20201

9/3/2021

Sinh viên K65 chương trình đào tạo quốc tế SIE chú ý xem danh sách và lịch thi tiếng anh tăng cường.

[ĐTĐH] Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20201-B (đợi 1)

9/3/2021

Chú ý sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công trong đợt xét hạn ngày 05/03/2021

Thông báo lịch thi tiếng anh nội bộ Tháng 5/2021

12/4/2021

Sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh có thể xem thông báo về lịch thi tiếng anh nội bộ tháng 5/2021

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20202

12/4/2021

Thông tin lịch thi giữa kỳ học kỳ 20202 - Sinh viên chú ý theo dõi thường xuyên thông báo này.

Kế hoạch thi học kỳ 20201 - bù cho các môn dành cho K65 đã hoãn thi do COVID

6/4/2021

Sinh viên đã đăng ký hoãn thi do COVID chú ý theo dõi thông tin lịch thi bù.

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn (kỳ 20201-B)

31/3/2021

Sinh viên đã xét tốt nghiệp kỳ 20201-B thực sự có nguyện vọng nhận bằng sớm trước thời hạn quy định.

Kế hoạch nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 (20202) - đợt 1

31/3/2021

Sinh viên chú ý thời hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 (20202) - Đợt 1