THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Lịch học và tài liệu hướng dẫn sử dụng Smartcom của học phần FL0400 và FL0500

7/9/2019

Sinh viên đã đăng ký vào 2 học phần FL0400 và FL0500 xem thông báo

Kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K64

31/8/2019

Sinh viên các chương trình tiên tiến (trừ IT-E6 và ET-E9) xem kết quả thi ngoại ngữ đầu vào.

Danh sách kết quả đỗ lớp Tài năng - Chất lượng cao K64

26/8/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện đạt vào lớp tài năng, chất lượng cao

Thông báo mở lớp học Blended learning FL0400 và FL0500 kỳ 20191

26/8/2019

Sinh viên có nhu cầu học vào xem thông báo