ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172-A-AB-B

18/5/2018

Thông tin lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172 sinh viên theo dõi bài viết này. (Cập nhật ngày 17/05/2018)

[ADMIN] Hướng dẫn Đăng ký mới và đổi mật khẩu Email Online dành cho Sinh viên.

16/5/2018

Sinh viên làm theo hướng dẫn để đăng ký tạo mới, đổi mật khẩu email sinh viên. Lưu ý: Các em Chụp ảnh mặt trước của thẻ sinh viên (đầy đủ thông tin) để upload lên hệ thống.

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162

28/8/2017

Sinh viên vào xem thông báo về xử lý học tập kỳ 20162

Hướng dẫn xem thời khoá biểu cá nhân - K62

26/8/2017

SV K62 xem thời khoá biểu cá nhân

Thông báo kết quả trúng tuyển Tài năng K62

24/8/2017

Sinh viên thi Tài năng K62 vào xem kết quả thi tài năng

Kết quả thi Tài năng K62 - vòng 1

23/8/2017

Sinh viên K62 đã tham gia kỳ thi Tài năng K62 vào xem thông báo.