ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN TỪ 23/3÷04/4/2020

19/3/2020

Sinh viên vào xem kế hoạch học tập tuần từ 23/03 đến 04/04/2020

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20191-B (ngày 13/03/2020)

17/3/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt tính đến 06/3/2020 vào kiểm tra lại thông tin trước khi làm bằng.

Thông báo cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 16/3 đến 21/3/2020

16/3/2020

Sinh viên chú ý cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 16 đến 23/03/2020

Hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu Email (tài khoản Office 365) sinh viên

12/3/2020

Sinh viên chú ý đọc hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu email sinh viên.

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-B và đăng ký bổ sung

18/3/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem thông báo