ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

12/5/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng

Kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

11/5/2020

Sinh viên xem kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè 20193 và học kỳ 1 năm 2020-2021 (20201)

8/5/2020

Sinh viên hiện đang diện nghỉ học dài hạn có nhu cầu quay trở lại học từ kỳ hè hoặc kỳ 1 năm 2020-2021 (20201) xem thông tin.

Thông báo danh sách lớp học Online/Offline theo lịch trình học tập từ 04/05/2020 (cập nhật ngày 04/05)

5/5/2020

hòng Đào tạo thông báo danh mục các lớp học phần tổ chức giảng dạy theo phương thức online hoặc trực tiếp trên lớp tại đây:

Kế hoạch thu học phí Đợt 1 của học kỳ 20192

11/5/2020

Sinh viên xem thông báo kế hoạch thu học phí đợt 1 học kỳ 20192