THÁNG 10

16

THÁNG 09

18

THÁNG 11

25

Thời gian: 9h00 đến 15h00 ngày 25/11/2017. Địa điểm: tại Hội trường C2, ĐH Bách Khoa Hà Nội

THÁNG 09

17

THÁNG 05

29

Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Biểu mẫu về giáo trình

10/11/2017

Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên.

3/11/2017

Sinh viên vào xem thông báo về việc chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên.

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163

2/11/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt nghiệp (cập nhật đến ngày 02/11/2017)

Thông báo về học phí đợt 2 của học kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

23/10/2017

Sinh viên chú ý đọc thông báo và thực hiện theo hướng dẫn thu học phí đợt 2 (20171)

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

19/10/2017

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 19/10/2017)

Hội thảo tuyển dụng kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật của công ty Nissan Techno Việt Nam năm 2017

23/11/2017

Thời gian: 8h30 - 11h30 ngày 30/11/2017. Địa điểm: phòng Hội thảo C2, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày hội việc làm các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho sinh viên năm cuối tất cả các ngành

21/11/2017

Thời gian: 09:00 - 15:00, Thứ bảy, ngày 25/11/2017. Địa điểm: hội trường C2, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Thông báo nộp tiền Bảo hiểm y tế trực tiếp đối với những sinh viên không có tên trong Danh sách quét học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

20/11/2017

Thời gian nộp: từ ngày 20/11/2017 đến 08/12/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 7).