ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Lịch thi và địa điểm thi chương trình tài năng K64

18/8/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện tham gia thi tuyển chương trình tài năng xem tại đây

Thông báo thu chứng chỉ ngoại ngữ K64

15/8/2019

Sinh viên K64 đã nhập học xem thông báo về nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Thông báo lịch thi cuối kỳ FL0400 và FL0500 kỳ 20182

13/8/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học FL0400 và FL0500 tại kỳ 20182 xem lịch thi

Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

12/8/2019

Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020