CTTBK2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

[CTSV] Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/1/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

[ĐTĐH] Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

15/1/2021

Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

[ĐTĐH] Quy định ngoại ngữ đối với đào tạo Đại học chính quy 2020-2021

15/1/2021

Quy định về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

15/1/2021

Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

Quy định ngoại ngữ đối với đào tạo Đại học chính quy 2020-2021

15/1/2021

Quy định về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20201-A

12/1/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A vào kiểm tra thông tin trước khi cấp bằng.

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

12/1/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 06/01/2021)

Một số lưu ý dành cho K62 khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202

5/1/2021

Sinh viên K62 lưu ý thông tin trước khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202.