ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

16/1/2019

Từ kỳ 20182 thay đổi giờ lên lớp đối theo khung giờ sau

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

10/1/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp thành công kỳ 20181-A kiểm tra thông tin cấp bằng

Lịch thi học kỳ 20181-A, AB-B

10/1/2019

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi (cập nhật ngày 26/12/2018)

Thông báo thu học phí đợt 2 hệ đào tạo quốc tế (SIE) kỳ 20181

7/1/2019

SV hệ đào tạo quốc tế (SIE ) vào xem lịch thu học phí đợt 2 kỳ 20181

Thông báo lịch thi của học phần FL0400 và FL0500 kỳ 20181

7/1/2019

Sinh viên đạt đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia thi FL0400 và FL0500 tại CFL ngày 07/01 - 08/01

Thông báo về việc làm thẻ BHYT đợt bổ sung năm 2017

8/2/2017

Thời gian nộp: từ ngày 08/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên làm thẻ BHYT đợt 2

23/1/2017

Từ ngày 23/01/2017 đến 10/02/2017

Thông báo về việc chuyển khoản tiền học bổng tài trợ Zeon và Toyota năm học 2016 - 2017

18/1/2017

Nhận tiền học bổng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3) trong ngày 19 và 20/01/2017

THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT CHO SINH VIÊN LÀM THẺ BHYT ĐỢT 1

13/1/2017

Từ ngày 12/01/2017 đến 17/01/2017