ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Điều chỉnh phương thức xét nhận ĐATN/KLTN áp dụng kỳ 20202

23/2/2021

Những sinh viên đã đăng ký lớp ĐATN hoặc KLTN chú ý xem thông báo (chỉ áp dụng kỳ 20202)

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

18/2/2021

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp có thể vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20201-B

Kế hoạch học online của sinh viên, học viên

17/2/2021

Sinh viên, học viên chú ý đọc hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

Kế hoạch giảng dạy và học trực tuyến từ ngày 22/02 đến hết 06/03/2021

15/2/2021

Giảng dạy và học trực tuyến từ 22/02 đến hết 06/03/2021

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các khóa K62-K65

5/2/2021

Sinh viên các khoá K62 - K65 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 05/02/2021)

Thông báo lịch học Triết học khóa 2016B

6/10/2016

Viện Đào tạo sau đại học xin thông báo lịch học triết học khóa 2016B trong file đính kèm. Học viên các khóa đăng ký học lại học phần triết học cùng khóa 2016B từ ngày 03/10/2016 đến 06/10/2016.