ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/3/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

7/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182

19/2/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN vào xem kết quả đăng ký xét nhận ĐATN kỳ 20182

Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017

9/2/2017

Hạn nộp cuối cùng: ngày 16/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103- C1 (Bàn 3).

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ II năm học 2016-2017

9/2/2017

Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

9/2/2017

Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017

Thông báo về việc làm thẻ BHYT đợt bổ sung năm 2017

8/2/2017

Thời gian nộp: từ ngày 08/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).