THÁNG 03

26

THÁNG 01

28

Thời gian: 14h00 đến 17h00, Thứ Năm ngày 28/01/2021 tại phòng Hội thảo C2

THÁNG 11

28

Thời gian: 7h sáng Thứ bảy ngày 28/11/2020, tại Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo lịch thi tiếng anh nội bộ Tháng 5/2021

12/4/2021

Sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh có thể xem thông báo về lịch thi tiếng anh nội bộ tháng 5/2021

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20202

12/4/2021

Thông tin lịch thi giữa kỳ học kỳ 20202 - Sinh viên chú ý theo dõi thường xuyên thông báo này.

Kế hoạch thi học kỳ 20201 - bù cho các môn dành cho K65 đã hoãn thi do COVID

6/4/2021

Sinh viên đã đăng ký hoãn thi do COVID chú ý theo dõi thông tin lịch thi bù.

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn (kỳ 20201-B)

31/3/2021

Sinh viên đã xét tốt nghiệp kỳ 20201-B thực sự có nguyện vọng nhận bằng sớm trước thời hạn quy định.

Kế hoạch nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 (20202) - đợt 1

31/3/2021

Sinh viên chú ý thời hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 (20202) - Đợt 1

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần kỳ 1_2016_2017 cho các học viên khóa 2015(A,B) và 2016(A,B)

6/10/2016

Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ 1 năm học 2016_2017 đợt 1 khóa 2015(A,B), 2016(A,B): Bắt đầu từ 07/11/2016 đến 09/04/2017; nộp điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần trước ngày 23/04/2017, hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 30/04/2017.

Thông báo lịch học Triết học khóa 2016B

6/10/2016

Viện Đào tạo sau đại học xin thông báo lịch học triết học khóa 2016B trong file đính kèm. Học viên các khóa đăng ký học lại học phần triết học cùng khóa 2016B từ ngày 03/10/2016 đến 06/10/2016.