ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Quy định về chuẩn trình độ và chuẩn tiếng anh đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy K62

6/9/2017

Sinh viên K62 hệ chính quy xem chuẩn trình độ và chuẩn đầu ra tiếng anh.

[CTSV] Thông báo tổ chức học và kiểm tra lại nội quy, quy chế cho sinh viên khóa 62 (01 đợt duy nhất)

6/9/2017

Thời gian: 14h00 chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017. Địa diểm: Hội trường C2.

[ĐTĐH] Danh sách lớp Tài năng, kỹ sư chất lượng cao K62 - cập nhật ngày 05/09/201

5/9/2017

Sinh viên K62 của lớp Tài năng và lớp Kỹ sư chất lượng cao K62 vào xem danh sách

[CTSV] Thông báo dành cho sinh viên K61-60-59-58 và các khóa cũ về việc nộp bản Photo thẻ BHYT theo đối tượng khác

5/9/2017

Thời gian nộp: Từ ngày 05/09/2017 đến 20/09/2017. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/3/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

7/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182

19/2/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN vào xem kết quả đăng ký xét nhận ĐATN kỳ 20182