ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20161-A

10/2/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161A thành công vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp

[CTSV] [NEW] Tuyển dụng nhân viên quản lý chất lượng Công ty Nippon Seiki Việt Nam

9/2/2017

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07/02/2017 – 07/03/2017

[CTSV] Thông báo sinh viên K61 được miễn BHYT nộp bản Photo BHYT năm 2017 được cấp tại địa phương

9/2/2017

Thời hạn nộp: từ ngày 09/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).

[CTSV] Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017

9/2/2017

Hạn nộp cuối cùng: ngày 16/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103- C1 (Bàn 3).

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký lớp kỳ 1 năm 2018-2019 (K59-K62)

11/8/2018

Sinh viên vào xem thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký cho sinh viên

Thông báo về cơ sở cốt lõi CTĐT đối với K62

2/8/2018

Sinh viên từ K62 xem chương trình đào tạo cơ sở cốt lõi tính đến ngày 01/08/2018.

Thông báo thời khoá biểu dự kiến kỳ 20181

30/7/2018

Lịch học các học phần mở dự kiến kỳ 20181 cập nhật ngày 30/07/2018. Chú ý sinh viên xem và lên kế hoạch đăng ký.

Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B và nộp kinh phí làm bằng.

26/7/2018

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B vào kiểm tra các thông tin cá nhân và thông tin kinh phí làm bằng cập nhật đến hết ngày 26/07/2018

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20172-A

13/7/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20172-A vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.