ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

21/1/2021

Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các khóa K62-K65

21/1/2021

Sinh viên các khoá K62 - K65 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 21/01/2021)

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

19/1/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 19/01/2021)

Quy định ngoại ngữ đối với đào tạo Đại học chính quy 2020-2021

15/1/2021

Quy định về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20201-A

12/1/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A vào kiểm tra thông tin trước khi cấp bằng.

Hội thảo tuyển dụng Công ty Hanwha Aero Engines doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không đầu tiên tại Việt Nam

20/1/2021

Thời gian: 14h Thứ Sáu ngày 22/01/2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2019.2B và 2019.3

18/1/2021

Thời gian: Thứ 7, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường C2 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/1/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2