ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[CTSV] Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2017 (đợt 2016 2B)

8/8/2017

Thời hạn đăng ký đến 11h30 thứ Hai, ngày 21/8/2017

[CTSV] Thông báo mới về việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên K62

8/8/2017

Thời gian nộp: từ 07/08/2017 đến 18/08/2017 (trừ thứ 7& chủ nhật)

[CTSV] Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ I năm học 2017-2018

8/8/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 08/08/2017 đến 24/08/2017

[ĐTĐH] Thông báo về điểm Phân ngành K61

7/8/2017

Sinh viên K61 vào xem điểm phân ngành.

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/3/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

7/3/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182

19/2/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN vào xem kết quả đăng ký xét nhận ĐATN kỳ 20182