ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[CTSV] Chương trình học bổng LAWRENCE S.TING năm học 2017- 2018

1/5/2017

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 25/5/2017. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 4)

[CTSV] THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

28/4/2017

Thời gian: Thứ bảy ngày 06/05/2017. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 nhà B1

[ĐTĐH] Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A (Thông báo số 1)

28/4/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống kỳ 20162A vào xem thông báo kết quả xét tốt nghiệp 20162A

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

16/1/2019

Từ kỳ 20182 thay đổi giờ lên lớp đối theo khung giờ sau

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

10/1/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp thành công kỳ 20181-A kiểm tra thông tin cấp bằng

Lịch thi học kỳ 20181-A, AB-B

10/1/2019

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi (cập nhật ngày 26/12/2018)

Thông báo thu học phí đợt 2 hệ đào tạo quốc tế (SIE) kỳ 20181

7/1/2019

SV hệ đào tạo quốc tế (SIE ) vào xem lịch thu học phí đợt 2 kỳ 20181

Thông báo lịch thi của học phần FL0400 và FL0500 kỳ 20181

7/1/2019

Sinh viên đạt đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia thi FL0400 và FL0500 tại CFL ngày 07/01 - 08/01