ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20182-B

21/7/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công tốt nghiệp kỳ 20182-B vào kiểm tra thông tin để làm bằng.

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182-B

19/7/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182B

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

15/7/2019

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Lấy ý kiến khảo sát học phần kỳ 20182

13/7/2019

Sinh viên vào làm khảo sát lấy ý kiến các học phần học tại kỳ 20182

Job Fair của công ty Nagano Toyota Motor Sales Nhật Bản phỏng vấn tại ĐH Bách Khoa HN

7/3/2019

dành cho các bạn sinh viên năm cuối Viện CNTT&TT và Viện Toán ƯD &TH(chuyên ngành toán tin) trình độ tiếng Nhật N3, N2

Hội thảo Công nghệ thực tế ảo dành cho sinh viên khối kỹ thuật ĐH Bách Khoa Hà Nội

6/3/2019

Thời gian: 9h30 Thứ Tư, 13 tháng 03 năm 2019. Địa điểm: Phòng 702 Thư viện Tạ Quang Bửu. Dành cho 80 bạn đăng ký sớm nhất

Hội thảo ứng dụng công nghệ ICT trong học thuật dành cho sinh viên ĐH Bách Khoa HN

6/3/2019

Thời gian: 13h30 Thứ Tư, 13 tháng 03 năm 2019. Địa điểm: Phòng 702 Thư viện Tạ Quang Bửu. Dành cho 50 bạn đăng ký sớm nhất

Hội thảo cơ hội việc làm tại Nestlé Việt Nam - Chương trình quản trị viên tập sự 2019

5/3/2019

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/03/2019. Địa điểm: phòng 923, Thư Viện Tạ Quang Bửu