ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

KẾT QUẢ THI TÀI NĂNG - K65

17/10/2020

Sinh viên K65 đã tham gia thi tài năng - K65 vào xem kết quả xét tuyển tài năng

Kết quả tuyển thẳng chương trình tài năng K65

11/10/2020

Sinh viên K65 đã đăng ký xét tuyển thẳng chương trình tài năng vào xem kết quả

Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

1/10/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG LOTTE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

12/10/2016

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức trong tháng 5 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC ĐẠI HỌC PANASONIC NĂM 2016

12/10/2016

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2016

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DENSO NĂM HỌC 2015-2016

5/10/2016

Thời gian có mặt: 8h30 ngày 30/03/2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CARGILL NĂM HỌC 2015 - 2016

5/10/2016

Thời gian nhận hồ sơ: từ 21/03/2016 đến hết ngày 14/04/2016