THÁNG 09

  17

  THÁNG 05

  29

  Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017


  ĐĂNG NHẬP


  Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

  Dành cho Học viên

  THÔNG BÁO XÉT NHẬN ĐATN BỔ SUNG KỲ 20172

  31/12/2017

  Sinh viên năm cuối đăng ký đồ án tốt nghiệp vào đọc thông báo mới

  Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

  27/12/2017

  Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 27/12/2017), bổ sung lịch thi tin đại cương

  Thông báo danh sách sinh viên K62 kiểm tra bơi đầu năm

  22/12/2017

  SV K62 vào xem danh sách kết quả kiểm tra bơi đầu năm