ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo lịch thi cuối kỳ FL0400 và FL0500 kỳ 20182

13/8/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học FL0400 và FL0500 tại kỳ 20182 xem lịch thi

Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

12/8/2019

Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên cấp bằng kỳ 20182-B

12/8/2019

SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20182-B chính thức vào xem danh sách thông tin cấp bằng.

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tài năng và chương trình đào tạo CLC PFIEV

10/8/2019

Sinh viên đã xác nhận nhập học K64 xem thông báo thi chương trình tài năng và chương trình CLC PFIEV

Lịch tiếp nhận đơn học chuyển tiếp từ cử nhân công nghệ lên kỹ sư

2/8/2019

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân công nghệ có nhu cầu chuyển tiếp lên kỹ sư.