THÁNG 03

26

THÁNG 01

28

Thời gian: 14h00 đến 17h00, Thứ Năm ngày 28/01/2021 tại phòng Hội thảo C2

THÁNG 11

28

Thời gian: 7h sáng Thứ bảy ngày 28/11/2020, tại Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kiểm tra thông tin sinh viên đợt xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

29/3/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B đợt 1+2 chú ý vào kiểm tra thông tin cá nhân để chuẩn bị in bằng (cập nhật ngày 29/03)

Thông báo về việc làm thí nghiệm của Viện Vật lý kỹ thuật kỳ 20202

28/3/2021

Sinh viên xem thông báo về lịch thí nghiệm từ viện Vật lý kỹ thuật kỳ 20202

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-B (đợt 2)

22/3/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B vào xem kết quả.

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp 20201-A

18/3/2021

Phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2020. 1A tháng 01/2021

Kế hoạch học tập từ ngày 22/3/2021

16/3/2021

Kế hoạch học tập từ ngày 22/03/2021