ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ hè 20163

24/7/2017

Sinh viên xem lịch thi giữ kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20163, được cập nhật thường xuyên (cập nhật ngày 24/07/2017)

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

19/7/2017

Sinh viên các khóa vào xem lịch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp kỳ 20162B- đăng ký nhận bằng sớm

17/7/2017

THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2B tháng 07/2017 đăng ký nhận bằng sớm)

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2017-2018

15/7/2017

Kế hoạch học tập và kế hoạch thu học phí năm học 2017-2018

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B

10/7/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem kết quả xét tốt nghiệp