ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Một số lưu ý dành cho K62 khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202

5/1/2021

Sinh viên K62 lưu ý thông tin trước khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202.

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

28/12/2020

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-A và đăng ký bổ sung

17/12/2020

SInh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A và xem kết quả.

Kế hoạch thu học phí kỳ 20201 - đợt 2

14/12/2020

Sinh viên chú ý thời gian thu học phí đợt 2 kỳ 20201 (cập nhật ngày 14/12)

Kế hoạch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20202

3/12/2020

Sinh viên đang thuộc diện nghỉ học, đình chỉ có nhu cầu tiếp nhận trở lại để học tiếp từ kỳ 20202 vào đọc thông báo.

Hội thảo tuyển dụng Công ty Hanwha Aero Engines doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không đầu tiên tại Việt Nam

20/1/2021

Thời gian: 14h Thứ Sáu ngày 22/01/2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2019.2B và 2019.3

18/1/2021

Thời gian: Thứ 7, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường C2 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/1/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2