ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

KẾT QUẢ THI TÀI NĂNG - K65

17/10/2020

Sinh viên K65 đã tham gia thi tài năng - K65 vào xem kết quả xét tuyển tài năng

Kết quả tuyển thẳng chương trình tài năng K65

11/10/2020

Sinh viên K65 đã đăng ký xét tuyển thẳng chương trình tài năng vào xem kết quả

Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

1/10/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.