ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

21/1/2021

Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các khóa K62-K65

21/1/2021

Sinh viên các khoá K62 - K65 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 21/01/2021)

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

19/1/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 19/01/2021)

Quy định ngoại ngữ đối với đào tạo Đại học chính quy 2020-2021

15/1/2021

Quy định về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20201-A

12/1/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A vào kiểm tra thông tin trước khi cấp bằng.