ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ÐTÐH] Thông báo phân ngành K60

5/10/2016

Sinh viên K60 vào xem thông tin điểm phân ngành

[ÐTÐH] Thông tin học bổng khuyến khích học tập kỳ 20151 - chính thức

5/10/2016

Thông tin học bổng khuyến khích học tập chính thức kỳ 20151

[CTSV] THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VIETINBANK NĂM HỌC 2016-2017

4/10/2016

Thời gian nộp hồ sơ: sinh viên đến nộp vào ngày 18, 19/10/2016.

Lịch thi và địa điểm thi chương trình tài năng K64

18/8/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện tham gia thi tuyển chương trình tài năng xem tại đây

Thông báo thu chứng chỉ ngoại ngữ K64

15/8/2019

Sinh viên K64 đã nhập học xem thông báo về nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Thông báo lịch thi cuối kỳ FL0400 và FL0500 kỳ 20182

13/8/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học FL0400 và FL0500 tại kỳ 20182 xem lịch thi

Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

12/8/2019

Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020