ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[CTSV] THÔNG BÁO HỌC BỔNG TOÁN HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN K60, K56 - 59

3/10/2016

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: ngày 08/10/2015. Sau thời hạn trên nhà trường không tiếp nhận hồ sơ

[CTSV] THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠM CÀ MAU NĂM HỌC 2015-2016

3/10/2016

Đối tượng: Sinh viên K56-59 thuộc các ngành Kỹ thuật hóa học, Cơ khí động lực và Tự động hóa

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn chương trình tài năng K64

22/8/2019

SV vào vòng phỏng vấn tài năng K64 vào xem lịch.

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019-2020

21/8/2019

Kế hoạch học tập năm học 2019-2020

Lịch thi và địa điểm thi chương trình tài năng K64

18/8/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện tham gia thi tuyển chương trình tài năng xem tại đây

Thông báo thu chứng chỉ ngoại ngữ K64

15/8/2019

Sinh viên K64 đã nhập học xem thông báo về nộp chứng chỉ ngoại ngữ.