THÁNG 09

  17

  THÁNG 05

  29

  Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017


  ĐĂNG NHẬP


  Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

  Dành cho Học viên

  Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy 2014

  3/10/2016

  Quy chế đào tạo tín chỉ hệ đại học chính quy 2014

  BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016-2017

  30/9/2016

  Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2016-2017

  THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153

  28/9/2016

  Sinh viên xét tốt nghiệp kỳ 20153 vào xem thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp

  Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)

  28/9/2016

  Sinh viên các khóa K60 trở về trước vào xem lịch đăng ký học phần kỳ 20162