ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

29/9/2020

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20201 vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20193 và đăng ký bổ sung

28/9/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20193 thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp hoặc đăng ký bổ sung.

Tổng công ty dịch vụ số Viettel thông báo tạm ngừng hệ thống thanh toán qua Viettel Pay để bảo trì hệ thống.

17/9/2020

Thời gian tạm ngừng dự kiến: Từ 23h ngày 17/09/2020 đến 03h 18/09/2020.

Chuyển phòng học từ 15/09 đến 14/10

14/9/2020

Sinh viên chú ý xem TKB để xem phòng được đổi.

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2020-2021

14/9/2020

Kế hoạch hoạt động đào tạo năm học 2020-2021. Sinh viên dựa vào biểu đồ KHHT để lập kế hoạch cho mình