ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20193

24/8/2020

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20193

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

19/8/2020

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Thông báo chuyển đổi hình thức giảng dạy kỳ hè 20193

18/8/2020

Các bạn sinh viên chú ý thực hiện hình thức giảng dạy kỳ hè 20193.

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20192-B

12/8/2020

Những sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192B thành công vào kiểm tra lại thông tin.

Thông báo kế hoạch nộp học phí kỳ hè 20193

12/8/2020

Sinh viên chú ý lịch nộp học phí