ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

6/3/2018

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại.

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp kỳ 20171-A

6/2/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20171-A vào xem thời gian đến nhận bằng tốt nghiệp

Thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

6/2/2018

Sinh viên xem lịch nghỉ tết để đưa ra kế hoạch cho mình

Khung chương trình GDTC K62 và bảng học phần tương đương

1/2/2018

Chương trình đào tạo GDTC K62 và bảng mã HP tương đương đối với các khoá trước học lại cùng K62

Thông báo kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20172 (lần 1)

26/1/2018

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20172 xem kết quả xét và thực hiện theo thông báo