THÁNG 09

  17

  THÁNG 05

  29

  Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017


  ĐĂNG NHẬP


  Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

  Dành cho Học viên

  Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2017-2018

  20/12/2017

  Kế hoạch học tập và kế hoạch thu học phí năm học 2017-2018

  Thông báo thay đổi phòng học ngày thứ 7 (23/12/2017) tại D5

  18/12/2017

  Sinh viên chú ý thay đổi phòng học tại D5 ngày thứ 7 (23/12/2017)

  Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-A

  8/12/2017

  Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20171-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

  Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợi xét kỳ hè 20163

  30/11/2017

  Sinh viên đã đăng ký và xét tốt nghiệp thành công kỳ 20163 vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.