ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

5/3/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 03/03/2021)

Kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 08/03 đến 21/03/2021

4/3/2021

Xét diễn biến tình hình dịch Covid-19 đến ngày 03/03/2021, Nhà trường xin thông báo chi tiết như sau:

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

3/3/2021

Hướng dẫn thủ tục nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

Mở rộng thời gian đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

1/3/2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số buổi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20201 đã bị hoãn, căn cứ trên tình hình thực tế này Phòng Đào tạo thông báo mở rộng thời gian đăng ký tốt nghiệp đợt 20201-B

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

1/3/2021

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp có thể vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20201-B

Hội thảo tuyển dụng Công ty Hanwha Aero Engines doanh nghiệp chế tạo động cơ hàng không đầu tiên tại Việt Nam

20/1/2021

Thời gian: 14h Thứ Sáu ngày 22/01/2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2019.2B và 2019.3

18/1/2021

Thời gian: Thứ 7, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường C2 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/1/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2