ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kết quả phân lớp đối với sinh viên K62

19/8/2017

Sinh viên K62 vào xem phân lớp

Thông báo về điểm Phân ngành K61

7/8/2017

Sinh viên K61 vào xem điểm phân ngành.

Thông báo về đăng ký lớp K61 kỳ 20171.

6/8/2017

SV K61 vào xem lịch đăng ký học kỳ 20161.

Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162

26/7/2017

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162, xét tốt nghiệp kỳ 20162 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên (cập nhật ngày 26/07/2017)

Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2017 (đợt 2016 2B)

8/8/2017

Thời hạn đăng ký đến 11h30 thứ Hai, ngày 21/8/2017

Thông báo mới về việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên K62

8/8/2017

Thời gian nộp: từ 07/08/2017 đến 18/08/2017 (trừ thứ 7& chủ nhật)

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ I năm học 2017-2018

8/8/2017

Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 08/08/2017 đến 24/08/2017

Chương trình học bổng tài trợ của Công ty Nhật Minh năm học 2017-2018

4/8/2017

Hạn nộp hồ sơ: các buổi sáng từ ngày 14 đến ngày 16/08/2017