THÁNG 09

  17

  THÁNG 05

  29

  Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017


  ĐĂNG NHẬP


  Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

  Dành cho Học viên

  Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ 20172

  20/1/2018

  Sinh viên chú ý xem lịch đăng ký và thực hiện đúng theo thông báo. (CẬP NHẬT DANH SÁCH HỦY - - GIỮ KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018)

  Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20171-A

  11/1/2018

  Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt 20171-A vào xem thông báo

  Khung chương trình GDTC K62 và bảng học phần tương đương

  11/1/2018

  Sinh viên K62 vào xem khung chương trình đào tạo GDTC, các khoá khác xem bảng học phần tương đương GDTC.

  Thông báo lịch đăng ký lớp GDTC cho K62 học kỳ 20172

  10/1/2018

  Sinh viên K62 vào xem lịch đăng ký vào học phần GDTC