THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Danh sách lớp Tài năng, kỹ sư chất lượng cao K62 - cập nhật ngày 05/09/201

5/9/2017

Sinh viên K62 của lớp Tài năng và lớp Kỹ sư chất lượng cao K62 vào xem danh sách

Thay đổi phòng học kỳ 20171

4/9/2017

Sinh viên xem phòng học cập nhật áp dụng từ 5/9

Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

31/8/2017

Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

Quyết định phân lớp Tiếng Anh cho SV khoá K62 và miễn tiếng anh cho SV chương trình tiên tiến năm 2017-2018

29/8/2017

Sinh viên K62 được nhà trường phân lớp Tiếng anh theo Quyết định này.

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162

28/8/2017

Sinh viên vào xem thông báo về xử lý học tập kỳ 20162