ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Hướng dẫn gửi câu hỏi và thắc mắc tới phòng Đào tạo

5/9/2020

Chú ý sinh viên đọc và làm đúng theo hướng dẫn để được xử lý và giải đáp

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20193

4/9/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp ra trường đợt 20193

THÔNG BÁO VỀ MỞ ĐỢT THU HỌC PHÍ BỔ SUNG (Thông báo ngày 31/8/2020)

31/8/2020

Sinh viên chưa hoàn thành học phí tính đến ngày 31/08/2020

Biểu mẫu về học tập

27/8/2020

Biểu mẫu về các quá trình học tập