THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Thông báo về lịch thí nghiệm vật lý học kỳ 20192 (cập nhật ngày 24/04/2020)

24/4/2020

Sinh viên chú ý xem thông báo lịch thí nghiệm của Viện Vật lý kỹ thuật kỳ 20192

Kế hoạch học tập từ ngày 16/04/2020

16/4/2020

Sinh viên chú ý xem thông báo về kế hoạch học tập từ 16/04/2020

Thông báo lịch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương

30/3/2020

Sinh viên chú ý về lịch học tập ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 06/04 đến 18/04/2020

27/3/2020

Sinh viên chú ý đọc kỹ thông báo và nghiêm túc thực hiện