THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Hướng dẫn xem thời khoá biểu cá nhân - K62

26/8/2017

SV K62 xem thời khoá biểu cá nhân

Thông báo kết quả trúng tuyển Tài năng K62

24/8/2017

Sinh viên thi Tài năng K62 vào xem kết quả thi tài năng

Kết quả thi Tài năng K62 - vòng 1

23/8/2017

Sinh viên K62 đã tham gia kỳ thi Tài năng K62 vào xem thông báo.

Kết quả phân lớp đối với sinh viên K62

19/8/2017

Sinh viên K62 vào xem phân lớp

Thông báo về điểm Phân ngành K61

7/8/2017

Sinh viên K61 vào xem điểm phân ngành.