THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B

10/7/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem kết quả xét tốt nghiệp

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20163

7/7/2017

Sinh viên đã đăng ký Đồ án tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem thông báo kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp.

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn theo quy định

3/7/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem thông báo.

Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)

5/6/2017

Sinh viên có nhu cầu học các học phần tại kỳ hè 20163 và xem thông báo và lịch đăng ký.