ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

26/8/2020

Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20193

24/8/2020

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20193

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

19/8/2020

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Thông báo chuyển đổi hình thức giảng dạy kỳ hè 20193

18/8/2020

Các bạn sinh viên chú ý thực hiện hình thức giảng dạy kỳ hè 20193.