ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20192-B

12/8/2020

Những sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192B thành công vào kiểm tra lại thông tin.

Thông báo kế hoạch nộp học phí kỳ hè 20193

12/8/2020

Sinh viên chú ý lịch nộp học phí

Kết quả xét nhận ĐATN học kỳ 20193

10/8/2020

Sinh viên chú ý xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ hè 20193.

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20192-B và đăng ký bổ sung

10/8/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Thông báo mở lớp tiếng anh theo dạng thức Blended learning kỳ 20201

4/8/2020

Sinh viên có nhu cầu học tiếng anh dạng blended learning vào xem thông báo