THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Thông báo cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 16/3 đến 21/3/2020

16/3/2020

Sinh viên chú ý cập nhật kế hoạch học tập tuần từ 16 đến 23/03/2020

Hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu Email (tài khoản Office 365) sinh viên

12/3/2020

Sinh viên chú ý đọc hướng dẫn xin cấp lại mật khẩu email sinh viên.

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-B và đăng ký bổ sung

18/3/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem thông báo

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

10/3/2020

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Thông báo tăng cường giải pháp dạy và học phù hợp trước diễn biến dịch COVID-19

9/3/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sinh viên thực hiện theo các nội dung trong thông báo.