ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 08/03 đến 21/03/2021

4/3/2021

Xét diễn biến tình hình dịch Covid-19 đến ngày 03/03/2021, Nhà trường xin thông báo chi tiết như sau:

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

4/3/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 03/03/2021)

Hướng dẫn thủ tục nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

3/3/2021

Hướng dẫn thủ tục nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

Mở rộng thời gian đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

1/3/2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số buổi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20201 đã bị hoãn, căn cứ trên tình hình thực tế này Phòng Đào tạo thông báo mở rộng thời gian đăng ký tốt nghiệp đợt 20201-B

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-B

1/3/2021

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp có thể vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20201-B