ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

[ĐTĐH] Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

1/10/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

[ĐTĐH] Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20193

30/9/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20193 vào kiểm tra lại thông tin trước khi cấp bằng

[ĐTĐH] Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

29/9/2020

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20201 vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

[ĐTĐH] Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20193 và đăng ký bổ sung

28/9/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20193 thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp hoặc đăng ký bổ sung.

KẾT QUẢ THI TÀI NĂNG - K65

17/10/2020

Sinh viên K65 đã tham gia thi tài năng - K65 vào xem kết quả xét tuyển tài năng

Kết quả tuyển thẳng chương trình tài năng K65

11/10/2020

Sinh viên K65 đã đăng ký xét tuyển thẳng chương trình tài năng vào xem kết quả

Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

1/10/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.