ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Kế hoạch thi điều kiện phân ngành cho sinh viên chương trình KS Chất lượng cao K63

27/5/2020

Sinh viên K63 lớp Chất lượng cao các ngành vào xem thông tin lịch thi điều phân ngành

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy Văn bằng 2 năm 2020

22/5/2020

Thông tin tuyển sinh về đào tạo văn bằng 2 hệ đại học chính quy năm 2020

Lịch dạy bù GDTC các lớp kỳ 20192

18/5/2020

Sinh viên xem lịch dạy bù các lớp GDTC.

Kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

11/5/2020

Sinh viên xem kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

12/5/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng