THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Hướng dẫn sử dụng Email trường cấp để liên hệ các công việc

2/3/2020

Sinh viên chú ý thực hiện các thắc mắc qua email.

Quy trình thực hiện nếu sinh viên có các triệu chứng nghi nhiễm virus Corona

2/3/2020

Sinh viên chú ý quy trình khai báo khi có các triệu chứng nghi nhiễm virus Corona như ốm, ho hoặc khó thở

Kế hoạch học tập điều chỉnh (do lùi thời điểm bắt đầu kỳ học 20192)

28/2/2020

Sinh viên chú ý thời gian điều chỉnh lịch.

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20192

21/2/2020

Sinh viên đã đăng ký đồ án tốt nghiệp kỳ 20192 vào xem thông báo kết quả xét nhận

HÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM TẬP TRUNG HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (lần 4)

21/2/2020

Sinh viên tiếp tục lùi thời điểm tập trung học tập kỳ 20192 (lần 4)