THÁNG 09

17

THÁNG 05

29

Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Từ 08h00 thứ hai ngày 29/05/2017 đến 18h00 thứ tư ngày 31/05/2017

THÁNG 02

14


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

19/7/2017

Sinh viên các khóa vào xem lịch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp kỳ 20162B- đăng ký nhận bằng sớm

17/7/2017

THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2B tháng 07/2017 đăng ký nhận bằng sớm)

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2017-2018

15/7/2017

Kế hoạch học tập và kế hoạch thu học phí năm học 2017-2018

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B

10/7/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem kết quả xét tốt nghiệp

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20163

7/7/2017

Sinh viên đã đăng ký Đồ án tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem thông báo kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp.

VNPT TECHNOLOGY tuyển dụng sinh viên Viện Điện tử Viễn Thông tốt nghiệp năm 2016, 2017, 2018

11/12/2017

Hồ sơ ứng tuyển nộp về phòng 102-C1 trước ngày 22/12/2017

Công ty Mitsuba tuyển dụng nhân viên phòng kỹ thuật sản xuất

8/12/2017

Thời hạn nộp: bắt đầu từ ngày 01/12/2017

Thông báo về việc họp lớp sinh viên toàn trường

6/12/2017

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức họp toàn thể các lớp sinh viên trong Trường vào Chủ nhật các ngày 10 và 17/12/2017.