THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (lần 3)

14/2/2020

Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với chi tiết như sau: Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai) Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 24/2/2020 (thứ hai)

THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

9/2/2020

Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau: - Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 10/2/2020 (thứ hai) - Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai)

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP TA3 VÀ TA4 THEO HÌNH THỨC HỌC B-LEARNING

5/2/2020

Sinh viên quan tâm liên hệ trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật.

Thông báo lui thời điểm bắt đầu lịch học tập kỳ 2 năm học 2019-2020 (20192)

31/1/2020

Hiện tại tình hình dịch cúm do virus corona đang có các diễn biến cần theo dõi, do vậy Nhà trường quyết định lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau:

Lịch phát bằng tốt nghiệp 20191-A

28/1/2020

Sinh viên đã đăng ký thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào xem lịch phát bằng