ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo hủy lớp kỳ 20181

2/9/2018

Sinh viên vào xem thông báo hủy lớp kỳ 20181

Lịch nghỉ lễ 2-9 và lịch học năm học 2018-2019

1/9/2018

Sinh viên vào xem lịch nghỉ lễ 2-9 và xem thời khóa biểu tạm thời kỳ 20181

Kết quả thi Tài năng K63 và điểm chuẩn dự kiến, danh sách trúng tuyển tài năng, CLC K63

30/8/2018

Sinh viên tham gia thi chương trình tài năng K63 vào xem điểm, kết quả trúng tuyển vào chương trình tài năng, chất lượng cao K63

Thông báo đăng ký thêm vào các lớp K63

28/8/2018

Sinh viên các khoá K62 trở về trước muốn đăng ký học lại cùng các lớp với K63 vào đọc lịch

Thông báo lịch sát hạch bơi đối với sinh viên K63

27/8/2018

Sinh viên K63 đã đăng ký sát hạch bơi vào xem lịch