THÁNG 11

29

THÁNG 11

07

Thời gian: 8h30 Thứ năm ngày 07/11/2019. Địa điểm: Phòng 227 thư viện Tạ Quang Bửu

THÁNG 11

02

Thời gian: 8:00~17:00 ngày 2, 3 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên Cao học

Danh sách sinh viên cấp bằng kỳ 20182-B

12/8/2019

SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20182-B chính thức vào xem danh sách thông tin cấp bằng.

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tài năng và chương trình đào tạo CLC PFIEV

10/8/2019

Sinh viên đã xác nhận nhập học K64 xem thông báo thi chương trình tài năng và chương trình CLC PFIEV

Lịch tiếp nhận đơn học chuyển tiếp từ cử nhân công nghệ lên kỹ sư

2/8/2019

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân công nghệ có nhu cầu chuyển tiếp lên kỹ sư.

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

2/8/2019

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-B (cấp sớm)

31/7/2019

Sinh viên đã đăng ký làm bằng sớm đợt tốt nghiệp kỳ 20182-B vào xem lịch phát bằng.