ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

5/9/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công 2 mã HP FL0400 và FL0500 vào xem thông báo

Thông báo danh sách sinh viên Tài năng - Chất lượng cao K63 tạm thời

5/9/2018

Sinh viên các lớp Tài năng - Chất lượng cao K63 xem thông báo.

Thông báo hủy lớp kỳ 20181

2/9/2018

Sinh viên vào xem thông báo hủy lớp kỳ 20181

Lịch nghỉ lễ 2-9 và lịch học năm học 2018-2019

1/9/2018

Sinh viên vào xem lịch nghỉ lễ 2-9 và xem thời khóa biểu tạm thời kỳ 20181

Kết quả thi Tài năng K63 và điểm chuẩn dự kiến, danh sách trúng tuyển tài năng, CLC K63

30/8/2018

Sinh viên tham gia thi chương trình tài năng K63 vào xem điểm, kết quả trúng tuyển vào chương trình tài năng, chất lượng cao K63