ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

[ĐTĐH] Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182

15/2/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20182 vào kiểm tra kết quả xét và thực hiện theo thông báo.

[ĐTĐH] Lịch kiểm tra đầu vào của các lớp FL0400 và FL0500 và hướng dẫn sử dụng hệ thống học online kỳ 20182

15/2/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 kỳ 20182 vào xem lịch kiểm tra.

[ĐTĐH] Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

15/2/2019

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182

15/2/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20182 vào kiểm tra kết quả xét và thực hiện theo thông báo.

Lịch kiểm tra đầu vào của các lớp FL0400 và FL0500 và hướng dẫn sử dụng hệ thống học online kỳ 20182

15/2/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 kỳ 20182 vào xem lịch kiểm tra.

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

15/2/2019

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-A

11/2/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem lịch phát bằng.

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B

1/2/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể đăng ký xét tốt nghiệp ra trường theo thông báo

Hội thảo tuyển dụng Nestlé Việt Nam - Quản trị viên tập sự 2019 dành cho các bạn sinh viên tất cả các ngành toàn trường

2/12/2018

Thời gian: 8h00 Thứ 6 ngày 07 tháng 12 năm 2018. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Danh sách sinh viên đỗ phỏng vấn vòng 1 LG INNOTEK và thời gian địa điểm đến nhà máy

27/11/2018

Thời gian tập trung: 8h20 thứ Tư ngày 28/11/2018. Địa điểm: Sảnh thư viện Tạ Quang Bửu

Hội thảo tuyển dụng của tập đoàn KHKT Hồng Hải dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật, ngoại ngữ

27/11/2018

Thời gian: 13h30 Thứ 2 ngày 03 tháng 12 năm 2018. Địa điểm: Phòng 205 Tòa nhà B1 (Đối diện KTX Bách Khoa)