THÁNG 11

03

THÁNG 10

20

Thời gian: 7h15 Thứ 7, CN ngày 20 & 21/10/2018. Địa điểm: Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRUNG TÂM

19/10/2018

Trung tâm tiếng pháp tại trung tâm ngoại ngữ giới thiệu các khoá học.

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn.

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20173 thành công vào xem và kiểm tra lại thông tin. (cập nhật ngày 17/10/2018)

Kết quả sát hạch bơi đầu khoá K63 và K62 năm học 2018-2019

16/10/2018

Sinh viên K63 và K62 có đăng ký sát hạch bơi đầu khoá vào xem kết quả.

Chương trình học bổng của Công ty Denso năm học 2016-2017

20/2/2017

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: ngày 21/02/2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

[NEW] Công ty Nippon Seiki VN tuyển nhân viên kỹ thuật phòng phát triển sản phẩm

17/2/2017

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 17/02/2017 – 17/03/2017

Chương trình học bổng Nitori năm học 2016-2017

17/2/2017

Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).