ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

24/9/2018

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại.

Thông báo danh sách các bạn SV K63 chưa nộp giấy tờ minh chứng Ưu tiên đối tượng.

11/9/2018

Sinh viên K63 có điểm ưu tiên đối tượng khẩn trương nộp minh chứng đối tượng

Thông báo tài khoản trên hệ thống Smartcom TOEIC Test Online

7/9/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 vào đọc thông báo.

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

5/9/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công 2 mã HP FL0400 và FL0500 vào xem thông báo

Thông báo danh sách sinh viên Tài năng - Chất lượng cao K63 tạm thời

5/9/2018

Sinh viên các lớp Tài năng - Chất lượng cao K63 xem thông báo.

Công ty TNHH Ngọc Mỹ Thông Báo Tuyển dụng năm 2017

11/1/2017

Nhân viên kinh doanh Số lượng: 04 Nhân viên kỹ thuật Số lượng: 02 Ngành tuyển: Kinh tế/điện/điện tử/Công nghệ thông tin/Cơ khí/Tự động hóa/Y Dược/công nghệ Sinh, Hóa học

Thông báo Danh sách sinh viên K61 trực tết Đinh Dậu năm 2017

9/1/2017

Thời gian nhận giấy mời từ ngày 09/01/2017 đến 12/01/2017

Công ty CP kỹ thuật & thương mại Thông báo tuyển Kỹ sư ngành Điện, Cơ khí,...năm 2017

9/1/2017

Tuyển ứng viên cho các vị trí sau : Kỹ sư thiết kế/ dự án : 04 Vị trí - Chuyên ngành điện công nghiệp, điện tử và điều khiển. Kỹ sư thiết kế/ dự án : 04 Vị trí - Chuyên ngành Nhiệt – Điện Lạnh, cơ khí, cấp thoát nước