THÁNG 11

03

THÁNG 10

20

Thời gian: 7h15 Thứ 7, CN ngày 20 & 21/10/2018. Địa điểm: Hội trường C2


ĐĂNG NHẬP


Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh

Dành cho Học viên

CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRUNG TÂM

19/10/2018

Trung tâm tiếng pháp tại trung tâm ngoại ngữ giới thiệu các khoá học.

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn.

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20173 thành công vào xem và kiểm tra lại thông tin. (cập nhật ngày 17/10/2018)

Kết quả sát hạch bơi đầu khoá K63 và K62 năm học 2018-2019

16/10/2018

Sinh viên K63 và K62 có đăng ký sát hạch bơi đầu khoá vào xem kết quả.

Thông báo về việc làm thẻ BHYT đợt bổ sung năm 2017

8/2/2017

Thời gian nộp: từ ngày 08/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên làm thẻ BHYT đợt 2

23/1/2017

Từ ngày 23/01/2017 đến 10/02/2017

Thông báo về việc chuyển khoản tiền học bổng tài trợ Zeon và Toyota năm học 2016 - 2017

18/1/2017

Nhận tiền học bổng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3) trong ngày 19 và 20/01/2017

THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT CHO SINH VIÊN LÀM THẺ BHYT ĐỢT 1

13/1/2017

Từ ngày 12/01/2017 đến 17/01/2017