Chương trình học bổng tài năng của Công ty Cargill năm học 2017-2018


Căn cứ vào nội dung Thông báo của Công ty Cargill gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng tài năng Cargill năm học 2017-2018; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng tài năng Cargill với các nội dung sau:
1.      Đối tượng xét chọn:
-  Sinh viên hệ kỹ sư K59 thuộc Viện Điện và Cơ khí có kết quả học tập CPA từ 2.5 trở lên.
-  Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động cộng đồng.
-  Không xét hồ sơ của sinh viên hệ Cử nhân và sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.
-  Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2017-2018.  
2.      Số lượng học bổng: 03 suất. Trị giá 10.000.000 VNĐ/suất.
3.      Quy trình nộp hồ sơ:
-         Bước 1:
+ Sinh viên gửi file mềm ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG vào hòm thư: ctsv@hust.edu.vn. Tiêu đề email ghi rõ: Đơn đăng ký học bổng Cargill 2017-2018.
+ Thời gian nộp Đơn đăng ký online: từ 11/09/2017 đến 22/09/2017.
-         Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp gồm các giấy tờ sau:
+ Sơ yếu lý lịch (CV do sinh viên tự viết).
+ Bảng điểm kết quả học tập có tính điểm CPA tính đến hết học kỳ 20162 (có xác nhận của Phòng ĐTĐH hoặc Viện chuyên ngành).
+ Giấy Chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội (nếu có).
+ Thời gian nộp hồ sơ trực tiếp đến hết ngày 26/09/2017 tại Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook