Chương trình học bổng của Công ty TNHH TOTO năm học 2017-2018


Căn cứ vào nội dung Thông báo của Công ty TNHH TOTO gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng TOTO năm học 2017-2018; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng TOTO với các nội dung sau:
1.      Đối tượng xét chọn:
-         Sinh viên K58-59-60-61.
-         Điểm trung bình cộng kết quả học tập của học kỳ 20161 và 20162 từ 3.0 trở lên.
-         Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng (Mùa hè xanh, Tiếp
sức mùa thi….).
-         Không xét hồ sơ của sinh viên hệ liên thông (Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ).
-         Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2017-2018.
2. Cách thức xét học bổng: Nhà tài trợ sẽ lựa chọn 05 hồ sơ xuất sắc nhất để tiến hành phỏng vấn. 05 sinh viên được lựa chọn sẽ phải chuẩn bị bài thuyết trình bằng powerpoint và clip thuyết trình để trình bày trong buổi phỏng vấn.
3.  Số lượng học bổng: 02 suất. Trị giá 10.000.000 đồng/suất.
4.      Hồ sơ gồm:
-         Đơn xin học bổng có dán ảnh (theo mẫu).
-         Bảng điểm kết quả học tập có tính GPA của học kỳ 20161 và 20162 (sinh viên xin bảng điểm GPA tại Phòng Đào tạo Đại học).
-         Bản photo thẻ Sinh viên.
-         Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động tình nguyện.
5.      Thời gian nộp hồ sơ: Các buổi sáng từ ngày 11/09/2017 đến 22/09/2017.
6.      Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).
Chia sẻ bài viết lên facebook