THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT VÀ THẺ ATM CHO SINH VIÊN K62


Nhà trường thông báo trả thẻ BHYT và thẻ ATM cho sinh viên K62. Lớp trưởng đại diện lên nhận thẻ cho lớp.
 

STT CB trả thẻ Lớp Địa điểm Thời gian
1 Bàn 1 Nhóm ngành 2; Các lớp Chương trình đặc biệt: KSTN, CLC, Việt Nhật, ICT, CTTT.  
Phòng
103, 104 – C1

Từ 11/09/2017 đến 19/09/2017
2 Bàn 2 Nhóm ngành 1,4,5.
3 Bàn 8 Nhóm ngành 3; Kinh tế quản lý; Ngoại ngữ
 
Lưu ý:
1.     Lớp trưởng lên nhận thẻ theo đúng thời gian quy định và trả ngay thẻ cho sinh viên trong lớp.
2.     Đối với thẻ BHYT: Sinh viên sau khi nhận thẻ BHYT phải kiểm tra ngay các thông tin in trên thẻ: họ tên, ngày tháng năm sinh giới tính. Nếu có sai sót sinh viên trực tiếp lên Phòng 103- C1 (Bàn 3) để sửa thẻ. Hạn cuối cùng nhận thẻ sai thông tin ngày 26/09/2017. Sau thời hạn trên nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết. 

Chia sẻ bài viết lên facebook