Thông báo lịch mở đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (20172)


THÔNG BÁO LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (20172)


Sinh viên các khóa K61 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20172 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 16h00 ngày 18/09/2017 đến 16h00 ngày 30/09/2017.
Sinh viên vào trang http://sis.hust.edu.vn để đăng ký học phần.

Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20172Những sinh viên có đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký vào thời gian Đăng ký chính thức.

Sinh viên K62 không phải đăng ký học phần, kỳ 20172 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ bài viết lên facebook