Thông báo lịch học Triết học khóa 2016B


Viện Đào tạo sau đại học xin thông báo lịch học triết học khóa 2016B trong file đính kèm. Học viên các khóa đăng ký học lại học phần triết học cùng khóa 2016B từ ngày 03/10/2016 đến 06/10/2016.
Học viên xem lịch tại đây
Chia sẻ bài viết lên facebook