Thông báo lịch đào tạo "Kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả" cho sinh viên K61


TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU
________________________
Số:                 /TB-ĐHBK-TVTQB
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO
“KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN HIỆU QUẢ” CHO SINH VIÊN K61
 
I- Mục đích:
-          Tăng cường hiểu biết, nâng cao ý thức sử dụng thư viện của sinh viên; Nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên; Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu và tự nghiên cứu cho sinh viên ĐH, CĐ.
II- Nội dung:
-          Giới thiệu hệ thống thông tin trường ĐHBKHN
-          Giới thiệu tổng quan về thư viện Tạ Quang Bửu và nội quy thư viện;
-          Hướng dẫn khai thác và sử dụng các dịch vụ của Thư viện;
-          Hướng dẫn tra cứu tài khoản bạn đọc và tìm kiếm thông tin từ xa.
III - Đối tượng:
-          Sinh viên ĐH-CĐ K61: yêu cầu bắt buộc tham gia khóa đào tạo Kỹ năng sử dụng thư viện hiệu quả theo lịch học sau:
LỊCH HỌC (TẠI HỘI TRƯỜNG C2)
TT THỨ NGÀY LỚP/BUỔI
Sáng: 9h00 - 11h00 Sáng: 14h00 - 16h00
1.                    26/10/2016 KT 21. 01 đến KT 21.04
KT 12.01 đến KT 12.04
CN 1.01 đến  CN 1.04
KT Điện tử  01 đến 08
KQ 1.01 đến KQ 1.02
 
2.                    Năm 27/10/2016 KT 12.05 đến  KT 12.12
CN 1.05 đến CN 1.08
KT 22.01 đến KT 22.08
KQ 1.03 đến KQ 1.04
 
3.                    Sáu 28/10/2016 KT 14.01 đến KT 14.04
KT Nhiệt 01 đến KT Nhiệt 03
TA1.01 đến TA1.05, TA2.01 đến TA2.02
KT 24.01 đến KT 24.10
KT 51 - KT 52
 
4.                    Hai 31/10/2016 Vật lý KT 01 đến  02
KT Hạt nhân - CN Thực phẩm
KT 31.01 đến KT 31.04
CN 2.01 đến CN2.10
CN 3
 
5.                    Ba 01/11/2016 KT 31.05 đến KT 31.14
Hóa học - KT in & TT
KSTN; KSCLC; Việt Nhật
KT 23.01 đến KT 23.03
KT 41.01 đến KT 41.04
 
 
             
 
IV- Yêu cầu đối với các lớp:
1.      Lớp trưởng (hoặc cán bộ lớp) phải nộp danh sách lớp nhận tài liệu cho lớp tại Phòng 220A Thư viện Tạ Quang Bửu từ ngày 18/10/2016 đến 21/10/2016.
2.      Nếu lịch đào tạo này trùng lịch học thể dục, thí nghiệm,... lớp trưởng hoặc cán bộ lớp phải báo đổi lịch học cho lớp ngay khi nộp danh sách tại Phòng 220A.
3.      SV nào vắng mặt phải tự học bù vào buổi khác (theo lịch học trên) tại Hội trường C2. SV học bù đăng ký tại bàn Đăng ký tự do trước cửa Hội trường C2 trước các buổi học 15’)
4.      Cán bộ lớp phối hợp cùng cán bộ thư viện để quản lý lớp (điểm danh, giữ trật tự) trong suốt buổi học. Khi đi học tất cả SV phải mang theo giấy báo nhập học hoặc CMND, đến trước giờ học 15’ để ổn định chỗ ngồi. Đến muộn sau 15’ sẽ không được tham gia buổi học và phải học bù buổi khác theo lịch.
V- Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khóa đào tạo Kỹ năng SDTVHQ:
-          Mỗi SV sau khi tham gia đầy đủ khóa học sẽ được cung cấp 01 tài khoản thư viện. Tài khoản này cho phép SV sử dụng tất cả các dịch vụ hiện có của Thư viện Tạ Quang Bửu (như: mượn tài liệu về nhà, đọc tài liệu tại chỗ, truy cập Internet miễn phí, ...).
VI- Liên hệ: Phòng Thông tin thư mục (P.220A) Thư viện Tạ Quang Bửu
Website: http://library.hust.edu.vn/; Email: tvtqb@hust.edu.vn;  Điện thoại: (04) 3991.6008
*Lưu ý:
-          Các lớp chưa có tên trong lịch đào tạo trên: lên đăng ký tại Phòng Thông tin thư mục - P.220A Thư viện Tạ Quang Bửu (gặp chị Bích Châm - ĐT : (04) 3991.6008) để được xếp lịch bổ sung.
-          Các trường hợp sinh viên chưa có tài khoản: liên hệ theo địa chỉ trên để được giúp đỡ.
Chia sẻ bài viết lên facebook