Chương trình học bổng tài năng của công ty Cargill năm học 2016-2017


Căn cứ vào nội dung Thông báo của Công ty Cargill gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng tài năng Cargill năm học 2016-2017; căn cứ tiêu chí xét chọn học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng tài năng Cargill với các nội dung sau:
1.      Đối tượng xét chọn:
-  Sinh viên hệ kỹ sư K58 thuộc Viện Điện và Cơ khí có kết quả học tập CPA từ 2.8 trở lên.
-  Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động cộng đồng.
-  Không xét hồ sơ của sinh viên hệ Cử nhân và sinh viên hệ liên thông: Cử nhân lên kỹ sư và Cao đẳng chuyển hệ.
-  Không xét hồ sơ của sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2016-2017. 
2.      Số lượng học bổng: 03 suất. Trị giá 10.000.000 VNĐ/suất.
3.      Hồ sơ gồm: Đơn xin học bổng theo mẫu (có dán ảnh 3x4). Sinh viên gửi file mềm Đơn xin học bổng theo mẫu vào email: ctsv@hust.edu.vn.
4.      Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 14/11/2016 đến 28/11/2016.
5.      Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

ĐƠN XIN HỌC BỔNG THEO MẪU: TẢI TẠI ĐÂY
Chia sẻ bài viết lên facebook