Chương trình Việt Nhật


CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-NHẬT

 

Mục tiêu

Xây dựng chương trình đào tạo CNTT&TT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản, góp phần đào tạo  đội ngũ kỹ sư có trình độ cao và kỹ năng vững, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường phần mềm Việt Nam nói riêng cũng như thị trường phần mềm thế giới nói chung.

Đặc điểm

  • Chương trình giảng dạy tiên tiến, cập nhật theo chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản.
  • Giảng dạy và học tập bằng tiếng Việt, các môn chuyên ngành sử dụng giáo trình tiếng Anh
  • Học thêm tiếng Nhật

Ngành học

Công nghệ Thông tin

Điều kiện học tập

-   Điều kiện học tập như môi trường giáo dục ĐH tại Nhật Bản và các nước tiên tiến

-   Đội ngũ giảng viên giỏi, phương pháp giảng dạy tiên tiến

-   Tăng cường thời lượng thực hành về CNTT &TT và các kỹ năng mềm khác.

-   Sinh viên được ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học, được học tiếng Anh bổ sung

-   Nhiều cơ hội học bổng trong và ngoài nước (trong khi học và sau khi học)

-   Sinh viên được học thêm tiếng Nhật hàng năm.

 

Xem kế hoạch học tập của chương trình CNTT-TT Việt Nhật tại đây.


Chia sẻ bài viết lên facebook