Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy kỳ 20153


THÔNG BÁO
( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2015 3  tháng 11/2016)
 
Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng  11/2016.
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng kỹ sư xem tại đây

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân xem tại đây
Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo Đại học ( nhà C1 phòng 202A ) bắt đầu từ ngày 08/12/2016 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần
 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
 
Ghi chú:
-          Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân.
-          Sinh viên  phải làm thủ tục thanh toán ra trường trình, bản chính giấy thanh toán  và  phô tô giấy thanh toán nộp phòng ĐTĐH  khi đến nhận bằng. Trường hợp không có bản  phô tô phải có giấy xác nhận của Viện đã hoàn thành thủ tục thanh toán..
-          Sau khi nhận Bằng, bảng điểm  tại phòng ĐTĐH sinh viên đến các  Viện nhận hồ sơ gốc và nộp bản chính giấy thanh toán cho các Viện..
-          Từ tháng 06 /2017 sinh viên diện trên đến nhận bằng phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật.

Chia sẻ bài viết lên facebook