Thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp học bổng KKTN và HTHT của sinh viên các khóa từ K61 trở về trước


Căn cứ vào quy định về điều kiện đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích tài năng (KKTN) và học bổng hỗ trợ học tập (HTHT) và danh sách sinh viên các khóa từ K61 trở về trước đã đăng ký xét cấp học bổng online, Nhà trường xin thông báo những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đây (danh sách KKTN: xem tại đây ; danh sách HTHT: xem tại đây ) đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét cấp học bổng. Sinh viên cần phải nộp các loại giấy tờ như sau:
1.             Đối với học bổng KKTN:
-            Bản sao có công chứng giấy chứng nhận/ minh chứng đã đạt giải trong các kỳ thi Olympic, NCKH trong thời gian học tập tại ĐHBK Hà Nội.
-            Bản sao có công chứng chứng nhận các thành tích về hoạt động phong trào Đoàn, Hội đã đạt được (nếu có) trong thời gian học tập tại ĐHBK Hà Nội.
2.             Đối với học bổng HTHT:
-            Hồ sơ minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn (giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn) có xác nhận của UBND Xã/ Phường nơi gia đình sinh viên cư trú.  
-            Thư giới thiệu của thầy/cô là Cán bộ quản lý lớp sinh viên hoặc của cán bộ trong Viện chuyên ngành mà sinh viên đang học, thư có xác nhận của lãnh đạo Viện. Nội dung thư cần nêu rõ về tinh thần, thái độ học tập; ý thức tham gia các hoạt động phong trào của lớp, của Viện/ Trường.
-            Bản sao có công chứng chứng nhận/ minh chứng các thành tích về thi olympic, NCKH, các hoạt động phong trào Đoàn, Hội đã đạt được (nếu có) trong thời gian học tập tại ĐHBK Hà Nội.
3. Hạn nộp hồ sơ: Đến 11h00 ngày 30/10/2017.
4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 7).
Lưu ýMọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng CTCT&CTSV theo địa chỉ: ctsv@hust.edu.vn.

 
PHÒNG CTCT VÀ CTSV
Chia sẻ bài viết lên facebook